Zuideinde Wormerveer 1783 - 1895

De Bouw:

De bouw van pakhuis De Klok vond plaats in 1729 nadat de gaandehouders van de schelpzandmolen het lege erf hadden aangekocht van Jan Claeszoon Coochjes. Deze Jan Claeszoon was een telg uit het bekende geslacht van de klokkenmakersfamilie Koogies. Vandaar de naamgeving van het pakhuis.

Papieropslag:

Omstreeks 1843 werd pakhuis De Klok eigendom van het papiermakersbedrijf Van Gelder Zonen. Zo werd het jarenlang gebruikt voor papieropslag. Gedurende deze periode stond het pakhuis nauwelijks bloot aan rigoreuze veranderingen.

De meest opvallende ingreep vond plaats in 1905 toen de voorgevel vervangen werd door baksteen in plaats van hout. Tot de dag van vandaag zijn de zij- en achtergevel voorzien van een getrapte houten weeg (gevelbekleding).

In 1930 kwam het pakhuis op naam van de Wormerveerse Aannemings Maatschappij (WAM).

In 1994 ontfermde Theo J. Hallingse zich over het in der tijd vervallen bouwwerk. Hij heeft met grote bezieling en met respect voor de historische waarde pakhuis De Klok in oude luister gerestaureerd in nauwe samenwerking met een bouwbedrijf.

Houtgebied:

In de 17e eeuw was de Zaanstreek het houtgebied bij uitstek. Veel hout dat Nederland importeerde, kwam binnen om hier te worden gezaagd. Huizen, pakhuizen, boerderijen, bruggen en sluizen waren in dit gebied hoofdzakelijk vervaardigd uit hout. Op verschillende plaatsen in de Zaanstreek zijn daar nog voorbeelden van te zien. Een belangrijke drijfveer voor de houtbouw was dat de slappe drassige Zaanse bodem weinig gewicht kon verdragen.

Dat de Zaanstreek zich in de 17e eeuw een internationaal houtgebied kon noemen, was mede te danken aan de vele aanwezige kanalen en sloten die van belang waren voor het transport met houtvlotten. Een belangrijke aanleiding was de uitvinding van Cornelis Cornelisz, afkomstig uit Uitgeest. Hij ontwierp in 1596 de eerste houtzaagmolen door een windmolen te voorzien van een krukas die de draaiende beweging van de wieken omzet in een op- en neergaande beweging. Het zagen met de hand was vanaf die tijd niet meer nodig. In de 18e eeuw stonden er ruim 350 houtzaagmolens in de Zaanstreek. Ook het oorspronkelijke hout voor pakhuis De Klok is in een dergelijke houtmolen gezaagd.

Het kantoorpand van papierbedrijf Van Gelder aan het Zuideinde met links pakhuis "De Klok"

 

Houtmuseum Pakhuis 'De Klok'
Bezichtiging, Brainstorming, Presentatie, Training en Vergadering
Zuideinde 12, 1521 DA, Wormerveer | Tel: 06 - 53 624 704 | Email: deklokwormerveer@gmail.com
Copyright © 2015